Δημοσιογραφία Λάρισα

ΙΕΚ ΑΚΜΗ (Λάρισα)

6ο χλμ Λάρισας - Νίκαιας
ΙΕΚ - Επαγγελματική Σχολή - ΚΔΒΜ