Επιστήμες Υγείας Κατερίνη

Ι.Ε.Κ ΛΥΔΙΑ

Ειρήνης 37 κ Θεσσαλονίκης Γωνία
ΙΕΚ - Επαγγελματική Σχολή - ΚΔΒΜ