Φωτογραφία Θεσσαλονίκη

ΙΕΚ Φωτογραφίας-Γραφιστικής ESP Θεσσαλονίκη

Ναυμαχίας Έλλης 3-5, Λαδάδικα
ΙΕΚ - Επαγγελματική Σχολή - ΚΔΒΜ