Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης ΕΕΤΑΑ Πάτρα

ΚΔΑΠ Τρίλιζα Πάτρα

Κικλίς 8
Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης
ΚΔΑΠ Μαγεμένο Δάσος Πάτρα

Βότση 37
Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης