Προετοιμασία για Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) Θεσσαλονίκη

Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Γ. Καρφή

Βασ. Γεωργίου 18
Φροντιστήριο Φοιτητικό
Χορηγούμενη
i nucleus image

Έχει το φροντιστηρίο σας στο επικέντρο τον μαθητή;

Γνωρίστε την πιο πρωτοποριακή πλατφόρμα
διαχείρισης φροντιστηρίων i-Nucleus.
Το εργαλείο της επόμενης γενιάς.

Μάθετε για τα δυνατά μας σημεία !

Εφαρμογή για iOS και Android
Διαχείριση Ημερολογίου
Φροντιστήρια Ανώτατης Εκπαίδευσης Μπόμπα

Αριστοτέλους 3
Φροντιστήριο Φοιτητικό