Σχολές Αισθητικής Θεσσαλονίκη

Artisan Σχολες Κομμοτικής Κ. Τριανταφυλίδη

Αγ. Σοφίας 39
ΙΕΚ - Επαγγελματική Σχολή - ΚΔΒΜ
ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ

Τσιμισκή 45
ΙΕΚ - Επαγγελματική Σχολή - ΚΔΒΜ