Τουρισμός Λάρισα

iCBS Larissa Business College

Ηπείρου 96-98
Κολλέγιο
ΙΕΚ ΑΚΜΗ (Λάρισα)

6ο χλμ Λάρισας - Νίκαιας
ΙΕΚ - Επαγγελματική Σχολή - ΚΔΒΜ