Τζούντο Θεσσαλονίκη

Αθλητικός Σύλογος Πολεμικών Τεχνών Δύναμις

Αμμουλιανής 23, 54351
Σχολή Πολεμικών Τεχνών
Αθλητικός Σύλογος Πολεμικών Τεχνών Ατραπός

Βλαχερνών 12 , Βυζάντιο
Σχολή Πολεμικών Τεχνών