Δημιουργική Απασχόληση Παιδιών Εύοσμος, Θεσσαλονίκη

Κέντρο Δημ. Απασχόλησης Morfosi Εύοσμος

Νυμφαίου 36, Εύοσμος
Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης
Παιδ. Σταθμός ΚΔΑΠ Neverland Junior Εύοσμος

Γρ. Λαμπράκη 11, Εύοσμος
Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης
ΚΔΑΠ Mathisis Εύοσμος

Λαμψάκου 1, Εύοσμος
Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης
Δημιουργική Απασχόληση Μελέτη και Μάθηση Εύοσμος

Μαιάνδρου 39, Εύοσμος
Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης