Εκπαιδευτήρια Νέα Ιωνία, Βόλος

Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Προμηθέας

Βενιζέλου & Χατζή, Νέα Ιωνία
Ιδιωτικό Σχολείο