Επαγγελματικές Σχολές Κέντρο, Αθήνα

ΙΕΚ ΑΚΜΗ (Αθήνα)

Κοδριγκτώνος 16
ΙΕΚ - Επαγγελματική Σχολή - ΚΔΒΜ
ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Αθήνα

Ιπποκράτους 22
ΙΕΚ - Επαγγελματική Σχολή - ΚΔΒΜ
ΙΕΚ ΣΒΙΕ

Πλ. Κάνιγγος 15-17
ΙΕΚ - Επαγγελματική Σχολή - ΚΔΒΜ
ΙΕΚ INTERGRAPHICS

Ακαδημίας 98-100
ΙΕΚ - Επαγγελματική Σχολή - ΚΔΒΜ
ΙΕΚ ΑΛΦΑ Αθήνα

Πατησίων 31
ΙΕΚ - Επαγγελματική Σχολή - ΚΔΒΜ