Επαγγελματικές Σχολές Κέντρο, Καλαμάτα

ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 Καλαμάτα

Λακωνικής 152, Καλαμάτα
ΙΕΚ - Επαγγελματική Σχολή - ΚΔΒΜ