Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης Κέντρο, Γιαννιτσά

Φροντιστήριο Υποδομή

Κουγιουμτζίδη 7
Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης
Φροντιστήριο Στόχος Γιαννιτσά

Σοφούλη 1
Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης
Ακαδημία Ρομποτικής Γιαννιτσά

Σοφούλη 1
Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης