Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης Άνω Τούμπα, Θεσσαλονίκη

Φροντιστήριο Επιστημονικό Σαχπεκίδη Τούμπα

Γρηγορίου Λαμπράκη 214, Τούμπα
Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης
Φροντιστήριο Πρωτοποριακό

Πολυβίου Ιστορικού 12, Άνω Τούμπα
Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης
Φροντιστήριο Σπουδαστήριο

Περραιβού 13, Άνω Τούμπα
Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης
Φροντιστήρια Μπατζίνας Άνω Τούμπα

Γρ. Λαμπράκη 197, Άνω Τούμπα
Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης