Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης Μενεμένη, Θεσσαλονίκη


Μεγάλου Αλεξάνδρου 3-5, Αμπελόκηποι
Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης

Αγίας Παρασκευής 32, Μενεμένη
Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης

Μ. Αλεξάνδρου 56, Αμπελόκηποι
Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης

Χαλκίδη 52, Αμπελόκηποι
Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης

Αρκαδίου 7, Αμπελόκηποι
Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης