Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης Μενεμένη, Θεσσαλονίκη

Φροντιστήρια Αριστεία, Αμπελόκηποι

Μεγάλου Αλεξάνδρου 3-5, Αμπελόκηποι
Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης
Φροντιστήρια Θεώρημα, Μενεμένη

Αγίας Παρασκευής 32, Μενεμένη
Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης
Φροντιστήρια Τομή, Αμπελόκηποι

Μ. Αλεξάνδρου 56, Αμπελόκηποι
Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης
Φροντιστήρια e-εκπαίδευση Αμπελόκηποι

Χαλκίδη 52, Αμπελόκηποι
Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης
Φροντιστήρια Διάγραμμα Αμπελόκηποι

Αρκαδίου 7, Αμπελόκηποι
Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης