Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης Τούμπα, Θεσσαλονίκη

Φροντιστήρια Αξιώτη, Τούμπα

Γρ. Λαμπράκη 209, Μαλακοπή
Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης
Φροντιστήριο Επιστημονικό Σαχπεκίδη Τούμπα

Γρηγορίου Λαμπράκη 214, Τούμπα
Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης
Φροντιστήρια Κύκλος, Τούμπα

Απόλλωνος 9, Τούμπα
Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης
Φροντιστήριο Πρωτοποριακό

Πολυβίου Ιστορικού 12, Άνω Τούμπα
Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης
Φροντιστήριο Φως

Παπάφη 182, Τούμπα
Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης
Φροντιστήριο Σπουδαστήριο

Περραιβού 13, Άνω Τούμπα
Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης
Φροντιστήρια Διακρότημα Τούμπα

Γρηγορίου Λαμπράκη 209, Τούμπα
Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης
Φροντιστήρια Μπατζίνας Άνω Τούμπα

Γρ. Λαμπράκη 197, Άνω Τούμπα
Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης
Φροντιστήρια Εισαγωγή Τούμπα

Παπάφη 138, Τούμπα
Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης
Φροντιστήρια Ειρμός Χαριλάου

Αλ. Παπαναστασίου 119, Χαριλάου
Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης
Φροντιστήριο Κύτταρο, Άνω Τούμπα

Γρ. Λαμπράκη 112, Τούμπα
Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης
Φροντιστήρια Αξιώτη Κάτω Τούμπα

Κερασούντος 15, Κάτω Τούμπα
Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης
Φροντιστήρια e-εκπαίδευση Τούμπα

Γρηγορίου Λαμπράκη 147, Τούμπα
Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης