Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης σε Κέντρο, Βασιλικά