Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών (Αγγικά - Γερμανικά) Ηράκλειο Κρήτης

Ευρωγνώση – Ηράκλειο Κρήτης (Θέρισσος)

Θερίσσου 59, Θέρισσος
Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών / Πληροφορικής
Ευρωγνώση Ηράκλειο Κρήτης (Γιόφυρος)

Ευαγγέλου Φραγκάκη 2, Γιόφυρος
Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών / Πληροφορικής
Χορηγούμενη
i nucleus image

Έχει το φροντιστηρίο σας στο επικέντρο τον μαθητή;

Γνωρίστε την πιο πρωτοποριακή πλατφόρμα
διαχείρισης φροντιστηρίων i-Nucleus.
Το εργαλείο της επόμενης γενιάς.

Μάθετε για τα δυνατά μας σημεία !

Εφαρμογή για iOS και Android
Διαχείριση Ημερολογίου
Ευρωγνώση Ηράκλειο Κρήτης (Άγιος Ιωάννης)

Λεωφόρος Κνωσσού 171, Άγιος Ιωάννης
Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών / Πληροφορικής
Ευρωγνώση Ηράκλειο Κρήτης (Μασταμπάς)

Πατριάρχου Γρηγορίου 37Α, Μασταμπάς
Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών / Πληροφορικής