Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών (Αγγικά - Γερμανικά) Κορδελιό, Θεσσαλονίκη

Κέντρα Ξένων Γλωσσών ISON Κορδελιό Α' Θεσσαλονίκη

Καραβαγγέλη 10, Κορδελιό
Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών / Πληροφορικής
Κέντρα Ξένων Γλωσσών ISON Κορδελιό Β' Θεσσαλονίκη

Φιλ. Φλώρου 30, Κορδελιό
Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών / Πληροφορικής