Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών (Αγγικά - Γερμανικά) Μενεμένη, Θεσσαλονίκη

Κέντρα Ξένων Γλωσσών ISON Μενεμένη Α' Θεσσαλονίκη

Σοφοκλέους 23, Μενεμένη
Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών / Πληροφορικής
Κέντρα Ξένων Γλωσσών ISON Μενεμένη Β' Θεσσαλονίκη

Ατλαντίδος 32, Μενεμένη
Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών / Πληροφορικής