Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών (Αγγικά - Γερμανικά) Πολίχνη, Θεσσαλονίκη

Κέντρα Ξένων Γλωσσών ISON Μετέωρα Θεσσαλονίκη

Παυσανία 3, Πολίχνη
Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών / Πληροφορικής
Κέντρα Ξένων Γλωσσών ISON Πολίχνη Θεσσαλονίκη

Αγν. Στρατιώτου 86, Πολίχνη
Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών / Πληροφορικής
Ευρωγνώση Θεσσαλονίκη Πολίχνη

Μαυρομιχάλη 96, Πολίχνη
Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών / Πληροφορικής