Φροντιστήρια Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

Φροντιστήρια Πουκαμισάς Καλαμαριά

Αργυρουπόλεως 55, Καλαμαριά
Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης
Φροντιστήριο Διάσταση Καλαμαριά

Κομνηνών 49, Καλαμαριά
Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης
Φροντιστήρια Ηλιάσκος Καλαμαριά

Πεζόδρομος Καλαμαριάς
Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης
Φροντιστήριο Ήλιος

Πασαλίδη 77, Καλαμαριά
Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης
Φροντιστήριο Σταλίδης Καλαμαριά

Καισαρείας 4, Καλαμαριά
Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης