Φροντιστήρια Τριάδι, Θεσσαλονίκη

Φροντιστήρια Μαθητεία Θέρμη

Ταβάκη 11, Θέρμη
Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης
Κέντρο Ιδιαιτέρων Μαθημάτων Σπίθα Θέρμη

Κωνσταντινουπόλεως 17, Τριάδι
Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης