Ιδιωτικά Πανεπιστήμια Κέντρο, Λάρισα

iCBS Larissa Business College

Ηπείρου 96-98
Κολλέγιο