Ιδιωτικά Σχολεία Λάρισα

Εκπαιδευτήρια Ν.Μπακογιάννη

1ο χιλιόμετρο περιφερειακής Τρικάλων – Λάρισα
Ιδιωτικό Σχολείο
Σχολή Καραβάνα

6ο χλμ Περιφερειακής Οδού Λαρίσης Τρικάλων
Ιδιωτικό Σχολείο