1 Ιδιωτικό Σχολείο σε Πολίχνη, Θεσσαλονίκη

Περιοχή Νοσ. Παπαγεωργίου, Πολίχνη
2310692940