ΙΕΚ - Επαγγελματικές Σχολές - ΚΔΒΜ σε Αμπελόκηποι, Αθήνα