ΙΕΚ - Επαγγελματικές Σχολές - ΚΔΒΜ Αμπελόκηποι, Αθήνα


Βραστόβου 28, Αμπελόκηποι
ΙΕΚ - Επαγγελματική Σχολή - ΚΔΒΜ