ΙΕΚ - Επαγγελματικές Σχολές - ΚΔΒΜ Γλυφάδα, Αθήνα

ΙΕΚ ΑΛΦΑ Γλυφάδα

Λ. Βουλιαγμένης 57, Γλυφάδα
ΙΕΚ - Επαγγελματική Σχολή - ΚΔΒΜ