ΙΕΚ - Επαγγελματικές Σχολές - ΚΔΒΜ σε Γλυφάδα, Αθήνα