1 ΙΕΚ - Επαγγελματική Σχολή - ΚΔΒΜ σε Πειραιάς, Αθήνα