ΙΕΚ - Επαγγελματικές Σχολές - ΚΔΒΜ σε Περιστέρι, Αθήνα