1 ΙΕΚ - Επαγγελματική Σχολή - ΚΔΒΜ σε Κέντρο, Ιωάννινα