ΙΕΚ - Επαγγελματικές Σχολές - ΚΔΒΜ Περιοχή Σεισμοπλήκτων, Ιωάννινα


Παναγιώτη Ασημακόπουλου 29
ΙΕΚ - Επαγγελματική Σχολή - ΚΔΒΜ