ΙΕΚ - Επαγγελματικές Σχολές - ΚΔΒΜ Περιοχή Σεισμοπλήκτων, Ιωάννινα

ΙΕΚ ΚΕΚ Orange Ιωάννινα

Παναγιώτη Ασημακόπουλου 29
ΙΕΚ - Επαγγελματική Σχολή - ΚΔΒΜ