ΙΕΚ - Επαγγελματικές Σχολές - ΚΔΒΜ Κέντρο, Ηράκλειο Κρήτης

ΙΕΚ ΑΚΜΗ (Ηράκλειο)

Θεοτοκοπούλου & Κορωναίου
ΙΕΚ - Επαγγελματική Σχολή - ΚΔΒΜ