ΙΕΚ - Επαγγελματικές Σχολές - ΚΔΒΜ Καλαμάτα


Λακωνικής 152, Καλαμάτα
ΙΕΚ - Επαγγελματική Σχολή - ΚΔΒΜ