ΙΕΚ - Επαγγελματικές Σχολές - ΚΔΒΜ Κέντρο, Καλαμάτα


Λακωνικής 152, Καλαμάτα
ΙΕΚ - Επαγγελματική Σχολή - ΚΔΒΜ