ΙΕΚ - Επαγγελματικές Σχολές - ΚΔΒΜ Κατερίνη


Ειρήνης 37 κ Θεσσαλονίκης Γωνία
ΙΕΚ - Επαγγελματική Σχολή - ΚΔΒΜ