1 ΙΕΚ - Επαγγελματική Σχολή - ΚΔΒΜ σε Κέντρο, Κατερίνη

Ειρήνης 37 κ Θεσσαλονίκης Γωνία
2351303876