ΙΕΚ - Επαγγελματικές Σχολές - ΚΔΒΜ σε Κέντρο, Λάρισα