ΙΕΚ - Επαγγελματικές Σχολές - ΚΔΒΜ Πάτρα


Αγίου Ανδρέου 47, Πάτρα
ΙΕΚ - Επαγγελματική Σχολή - ΚΔΒΜ