ΙΕΚ - Επαγγελματικές Σχολές - ΚΔΒΜ Κέντρο, Θεσσαλονίκη


Ερμού 45
ΙΕΚ - Επαγγελματική Σχολή - ΚΔΒΜ

Βαλαωρίτου 9
ΙΕΚ - Επαγγελματική Σχολή - ΚΔΒΜ

Μητροπόλεως 34
ΙΕΚ - Επαγγελματική Σχολή - ΚΔΒΜ

Τσιμισκή 14
ΙΕΚ - Επαγγελματική Σχολή - ΚΔΒΜ

Τσιμισκή 45
ΙΕΚ - Επαγγελματική Σχολή - ΚΔΒΜ

Συγγρού 10
ΙΕΚ - Επαγγελματική Σχολή - ΚΔΒΜ

Ναυμαχίας Έλλης 3-5, Λαδάδικα
ΙΕΚ - Επαγγελματική Σχολή - ΚΔΒΜ

Βαλαωρίτου 18
ΙΕΚ - Επαγγελματική Σχολή - ΚΔΒΜ

Αγ. Σοφίας 39
ΙΕΚ - Επαγγελματική Σχολή - ΚΔΒΜ