ΙΕΚ - Επαγγελματικές Σχολές - ΚΔΒΜ Τρίκαλα

Θεσσαλικό ΙΕΚ Γιάτσος Τρίκαλα

Κονδύλη 36
ΙΕΚ - Επαγγελματική Σχολή - ΚΔΒΜ