ΙΕΚ - Επαγγελματικές Σχολές - ΚΔΒΜ Κέντρο, Βόλος


Ανθ. Γαζή 143
ΙΕΚ - Επαγγελματική Σχολή - ΚΔΒΜ