ΙΕΚ Πειραιάς, Αθήνα

ΙΕΚ ΑΚΜΗ (Πειραιάς)

Σωτήρος Διός 1, Πειραιάς
ΙΕΚ - Επαγγελματική Σχολή - ΚΔΒΜ
ΙΕΚ ΑΛΦΑ Πειραιάς

Φίλωνος 39, Πειραιάς
ΙΕΚ - Επαγγελματική Σχολή - ΚΔΒΜ