ΙΕΚ Κέντρο, Τρίκαλα

Θεσσαλικό ΙΕΚ Γιάτσος Τρίκαλα

Κονδύλη 36
ΙΕΚ - Επαγγελματική Σχολή - ΚΔΒΜ