ΙΕΚ Κέντρο, Βόλος

Θεσσαλικό ΙΕΚ Γιάτσος Βόλος

Ανθ. Γαζή 143
ΙΕΚ - Επαγγελματική Σχολή - ΚΔΒΜ