Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτησης Αμπελόκηποι, Αθήνα

Κε.Δι.Β.Μ. οιονεί Φωτορεαλισμός

Βραστόβου 28, Αμπελόκηποι
ΙΕΚ - Επαγγελματική Σχολή - ΚΔΒΜ