Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτησης Περιστέρι, Αθήνα

ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Περιστέρι

Θηβών 197, Περιστέρι
ΙΕΚ - Επαγγελματική Σχολή - ΚΔΒΜ