Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτησης Πάτρα

ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 Πάτρα

Αγίου Ανδρέου 47, Πάτρα
ΙΕΚ - Επαγγελματική Σχολή - ΚΔΒΜ