Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτησης Βόλος

Θεσσαλικό ΙΕΚ Γιάτσος Βόλος

Ανθ. Γαζή 143
ΙΕΚ - Επαγγελματική Σχολή - ΚΔΒΜ