Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Μοσχάτο, Αθήνα

ΚΔΑΠ Μικρόκοσμος Μοσχάτο

Καποδιστρίου 44, Μοσχάτο
Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης
Κέντρο Μελέτης Μικρόκοσμος Μοσχάτο

Καποδιστρίου 44, Μοσχάτο
Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης
ΚΔΑΠ γνώσης παιχνίδια... Νέο Φάληρο

Ειρήνης 36, Νέο Φάληρο
Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης